Beelden bij deze voorstelling
 

Stageability Dance #3

Stageability Dance #3 is een performance waarin een statische structuur, een audio/video installatie en beweging samenkomen. De structuur geeft fysieke begrenzing en heeft met name een sterke visuele impact. De installatie reageert op beweging, waardoor een relatie tot stand komt tussen beweging, beeld en geluid. Binnen dit gegeven trachten de performers een diffuse scheiding te leggen tussen observeren en geobserveerd worden.

 

Stageability Dance is een samenwerkingsproject waarin meerdere disciplines samenkomen. In eerste instantie was de creatie van een ruimtelijke structuur door Ivo Vrouwe en Michiel Jansen het gegeven waarop verschillende kunstenaars reageerden en hun werk konden presenteren. Zo kwam in november '09 onder andere Stageability Dance #1 tot stand, waarbij drie dansmakers en een computer kunstenaar samen een compositie creëerden. Tijdens Open Dans presenteren zij Stageability Dance #3 wat een doorontwikkeling is van deze eerste presentatie en waarbij tevens een nieuwe danser (Anka Majcher) meewerkt. Het samenwerkingsproces staat toe dat de performance transformeert bij elk toonmoment doordat vanuit alle disciplines nieuwe keuzes en variaties worden gemaakt naar aanleiding van de eerdere versies.

 

Performance: Anka Majcher, Ans Kanen, Manuela Raurich

Computer kunstenaar: Michal Osowski

Structuur: Michiel Jansen, Ivo Vrouwe