10, 11 en 12 juli 2009, Rotterdam

Johnny Schoofs / Performing Portraits

PerformingPortraits

Performing Portraits onderzoekt hoe de persoonlijkheid van een danser gevat kan worden in een gedanst portret.

Speciaal voor Open Dans zal een reeds bestaande solo, uitgevoerd door Maarten Hunink,  opnieuw gechoreografeerd worden. Hoe kan het portret vanuit een nieuw perspectief bekeken worden? Hoe kan een nieuwe dimensie aan de karakterstudie toegevoegd worden om zo tot meer gelaagdheid te komen?

Als tweede deel van het programma zal de choreograaf zelf in de solo van Maarten kruipen en het portret proberen eigen te maken. De rollen van danser en choreograaf worden omgewisseld. Hoe gaan deze twee persoonlijkheden een plaats innemen in het portret? Wie gaat er uiteindelijk geportretteerd worden?

Dit experiment tast de grenzen af van het creatieve collaboratieproces en in hoeverre deze weerspiegeld wordt in de choreografie. In welke mate is zowel de choreograaf als de danser in staat zijn persoonlijke stempel te drukken op de performance?

 

concept: Johnny Schoofs

dans & choreografie: Maarten Hunink, Johnny Schoofs

 

Alle edities